199135_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199135
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 8,5 prosent høyere kraftproduksjon i februar 2015 enn i februar året før.

Elektrisitetfebruar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 12 871 GWh i februar 2015. Dette er en økning på 8,5 prosent i forhold til februar 2014.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2015ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 871100,08,5
Vannkraft12 32995,88,7
Varmekraft2822,22,4
Vindkraft2602,05,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 025100,03,5
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5735,25,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 74924,90,1
Forbruk i alminnelig forsyning7 70469,94,5