173515_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173515
Lavere kraftproduksjon
statistikk
2014-10-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 3,2 prosent mindre kraftproduksjon i august 2014 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft endte på 9 816 GWh i august 2014. Dette er en nedgang på 3,2 prosent i forhold til august 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
August 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 816100,0-3,2
Vannkraft9 39095,7-3,5
Varmekraft3143,27,9
Vindkraft1121,1-8,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 536100,00,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4826,43,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 96539,32,1
Forbruk i alminnelig forsyning4 08954,3-1,8

Av den totale kraftproduksjonen i august utgjorde vannkraft 95,7 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 3,2 og 1,1 prosent.

Nettoeksport av kraft

I august eksporterte Norge 1 754 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 238 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 516 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 1 793 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 300 GWh i august 2014, som innebærer en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.