173509_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
173509
Oppgang i kraftproduksjonen
statistikk
2014-11-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false
Elektrisitetsstatistikken gir en oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det ble produsert 6,7 prosent mer kraft i september 2014 enn i september året før.

Elektrisitetseptember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 10 552 GWh i september 2014. Dette er en økning på 6,7 prosent i forhold til september 2013.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
September 2014ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft10 552100,06,7
Vannkraft10 14396,17,1
Varmekraft2612,5-13,9
Vindkraft1491,429,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft7 969100,0-1,4
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4876,1-6,5
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 89736,41,7
Forbruk i alminnelig forsyning4 58457,5-2,8

Av den totale kraftproduksjonen i september utgjorde vannkraft 96,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,5 og 1,4 prosent.

Nettoeksport av kraft

I september 2014 eksporterte Norge 2 041 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 283 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 758 GWh. I samme måned i 2013 var det en nettoeksport på 1 013 GWh.

Nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 794 GWh i september 2014, som er en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme måned året før. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.