Elektrisitetjuli 2005

Innhold

Arkiv for Elektrisitet - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. januar 2004 November 2003 Liten produksjon og lågt forbruk av straum
11. desember 2003 Oktober 2003 Nedgang i forbruket av straum
13. november 2003 September 2003 Framleis låg produksjon av straum
9. oktober 2003 August 2003 Nedgang i straumproduksjonen
11. september 2003 Juli 2003 Framleis låg produksjon av straum
14. august 2003 Juni 2003 Låg produksjon av straum
10. juli 2003 Mai 2003 Rekordhøg mai-import av straum
12. juni 2003 April 2003 Låg produksjon av straum
8. mai 2003 Mars 2003 Rekordhøg import av elektrisk kraft
10. april 2003 Februar 2003 Høg import og lågare produksjon av straum
13. mars 2003 Januar 2003 Stor nedgang i produksjonen av straum
13. februar 2003 Desember 2002 Låg strømproduksjon i desember
9. januar 2003 November 2002 Elektrisitetsforbruket auka
12. desember 2002 Oktober 2002 Kaldt vêr gav rekordhøgt elforbruk
14. november 2002 September 2002 Fortsatt høg kraftproduksjon

Arkiv for Elektrisitet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. januar 2004 2003 Liten produksjon og lågt forbruk av straum
11. desember 2003 2003 Nedgang i forbruket av straum
13. november 2003 2003 Framleis låg produksjon av straum
9. oktober 2003 2003 Nedgang i straumproduksjonen
11. september 2003 2003 Framleis låg produksjon av straum
14. august 2003 2003 Låg produksjon av straum
10. juli 2003 2003 Rekordhøg mai-import av straum
12. juni 2003 2003 Låg produksjon av straum
8. mai 2003 2003 Rekordhøg import av elektrisk kraft
10. april 2003 2003 Høg import og lågare produksjon av straum
13. mars 2003 2003 Stor nedgang i produksjonen av straum
13. februar 2003 2002 Låg strømproduksjon i desember
9. januar 2003 2002 Elektrisitetsforbruket auka
12. desember 2002 2002 Kaldt vêr gav rekordhøgt elforbruk
14. november 2002 2002 Fortsatt høg kraftproduksjon

For tidligere publiseringer se også: Elektrisitet, årstal.