Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikken

Publisert:

I desember enda samla sal av bilbensin og autodiesel på 293 millionar liter. Det er ein nedgang på 6 prosent samanlikna med same månad i 2019.

Det vart selt 223 millionar liter autodiesel i desember, 11 millionar liter mindre enn i same periode i 2019, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt. Salet av bilbensin minka med 7 millionar liter, og enda på 70 millionar liter.

Førebelse tal viser at samla sal av petroleumsprodukt har gått ned med 13 prosent i 2020 samanlikna med tilsvarande tal for 2019. Vel halvparten av den samla nedgangen skuldast redusert sal av jetparafin.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i desember månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 3 157 70 81 137 50 122 185
2003 6 115 63 60 128 43 127 178
2004 8 85 60 63 129 50 145 183
2005 6 75 60 72 145 53 156 173
2006 10 58 66 62 131 51 160 157
2007 7 72 61 66 140 75 176 149
2008 13 61 53 65 143 66 190 149
2009 10 70 46 75 137 64 200 137
2010 1 102 44 85 134 83 223 130
2011 11 39 35 76 134 64 219 114
2012 1 48 34 58 125 78 228 103
2013 10 31 25 79 131 92 221 99
2014 12 28 20 102 115 76 243 96
2015 8 24 9 76 112 68 243 89
2016 14 21 7 77 86 74 244 85
2017 17 19 11 83 100 79 242 86
2018 11 14 9 84 90 77 232 83
2019 11 10 8 82 99 69 234 77
2020 8 4 3 33 90 69 223 70

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til desember 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 1092.00 3019.00 972.00 1298.00 1169.00 113.00 149.00 468.00
2019 1028.00 2924.00 957.00 1224.00 1113.00 123.00 94.00 431.00
2020 967.00 2767.00 931.00 1171.00 522.00 57.00 46.00 377.00