Auka sal av bensin

Publisert:

I august vart det selt 100 millionar liter bensin. Det er 2 millionar liter meir enn i same periode i fjor.

Samla sal av petroleumsprodukt minka derimot med 87 millionar liter samanlikna med august i 2019. Nedgangen skuldast i hovudsak det låge salet av jetparafin.

Førebelse tal hittil i år syner at samla sal av petroleumsprodukt er redusert med 13 prosent frå tilsvarande periode i fjor, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i august månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 46 37 53 88 164 54 125 211
2003 50 49 57 51 164 50 126 200
2004 55 52 59 71 149 62 145 207
2005 53 43 76 81 163 66 157 200
2006 42 50 63 90 157 68 173 194
2007 60 34 60 92 177 70 192 183
2008 52 23 51 78 141 59 186 158
2009 65 27 49 78 152 61 200 156
2010 64 28 44 93 164 70 217 152
2011 69 26 46 85 163 74 236 141
2012 90 21 40 92 159 73 238 129
2013 60 19 34 102 141 79 244 120
2014 51 14 26 107 124 73 247 112
2015 71 15 9 100 126 80 267 116
2016 59 15 8 98 121 80 281 110
2017 55 15 12 107 104 86 263 104
2018 61 8 10 104 113 83 268 99
2019 64 4 10 100 104 80 261 98
2020 51 5 6 34 101 83 255 100

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til august 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 756 2011 641 876 783 78 101 291
2019 710 1941 627 811 740 71 58 270
2020 667 1817 614 790 375 41 29 235