Nedgang i bensinsalet

Publisert:

I november vart det selt 67 millionar liter bilbensin, 9 millionar liter mindre enn i same månad i fjor. Det svarar til ein nedgang på 11,8 prosent.

Salet av autodiesel gjekk ned med 10 millionar liter og enda på 232 millionar liter. Det vart selt 84 millionar liter anleggsdiesel i november, nær 9 millionar liter mindre enn i same periode i 2019.

Førebelse tal hittil i år syner at samla sal av bensin og autodiesel har minka med 5,5 prosent samanlikna med tilsvarande periode i fjor, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i november måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 13 108 69 61 157 59 126 173
2003 18 88 56 64 140 50 126 165
2004 26 80 59 58 151 65 148 170
2005 22 56 59 78 146 61 162 162
2006 25 74 71 73 152 64 178 157
2007 28 59 62 78 175 81 191 145
2008 24 52 59 71 144 69 190 135
2009 24 42 47 70 155 66 199 127
2010 29 61 46 90 155 96 225 122
2011 34 37 36 81 159 85 224 111
2012 28 33 35 85 155 80 230 107
2013 22 29 29 94 138 84 235 95
2014 28 22 18 110 112 79 236 91
2015 24 23 9 84 107 84 254 88
2016 20 24 9 92 91 92 259 83
2017 26 19 10 97 109 85 268 95
2018 38 15 9 102 108 88 257 79
2019 32 7 16 87 101 93 242 76
2020 35 4 3 29 94 84 232 67

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til november 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2018 1008 2787 895 1208 1086 104 135 457
2019 952 2690 888 1125 1032 115 84 419
2020 896 2544 862 1081 489 54 41 369