Auke i salet av diesel til vegtransport

Publisert:

I juli enda salet av autodiesel på 246 millionar liter, ein auke på 7 millionar liter frå same periode i fjor. Samtidig vart det selt 110 millionar liter bensin, same mengde som året før.

Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 587 millionar liter, ein nedgang på 18 prosent samanlikna med juli i 2019. Nedgangen kjem i hovudsak frå det låge salet av jetparafin. I juli vart det selt 32 millionar liter jetparafin, 71 prosent mindre enn året før, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i juli månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 26 30 68 71 172 45 119 220
2003 24 42 65 51 163 51 127 222
2004 30 41 69 64 161 45 134 209
2005 26 25 64 67 155 49 142 203
2006 36 25 70 88 145 52 154 197
2007 35 23 59 79 166 53 177 187
2008 42 21 58 81 159 61 185 178
2009 35 20 56 80 161 48 191 165
2010 39 21 49 87 161 53 209 157
2011 46 20 47 82 161 59 211 142
2012 30 18 35 95 172 63 224 134
2013 48 18 29 107 137 67 232 131
2014 33 12 31 110 136 60 233 123
2015 47 12 9 107 130 61 243 113
2016 36 11 7 104 130 65 248 115
2017 47 14 9 104 105 68 248 115
2018 43 6 13 109 107 75 249 115
2019 53 4 11 109 113 76 239 110
2020 37 3 4 32 89 66 246 110

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til juli 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 657 1743 558 763 679 68 93 230
2019 612 1679 547 707 639 61 54 206
2020 567 1563 532 689 341 35 24 184