På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Nedgang i sal av bensin og diesel

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i november enda på 654 millionar liter, en nedgang på 6 prosent frå same periode i 2018.

Det vart selt 76 millionar liter bilbensin, ein nedgang på 3 millionar liter sidan november 2018. Salet av autodiesel gjekk ned med 15 millionar liter og enda på 242 millionar liter.

Førebelse tal hittil i år viser at samla sal av bensin og autodiesel har minka med om lag 153 millionar liter samanlikna med tilsvarande periode i 2018. Dette er en nedgang i salet på 4 prosent.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med november 2017, 2018 og 2019, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2017 1039 2796 814 1135 1058 109 191 428
2018 1008 2787 895 1208 1086 104 135 457
2019 952 2690 888 1125 1032 115 84 419

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i november måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 13 108 69 61 157 59 126 173
2003 18 88 56 64 140 50 126 165
2004 26 80 59 58 151 65 148 170
2005 22 56 59 78 146 61 162 162
2006 25 74 71 73 152 64 178 157
2007 28 59 62 78 175 81 191 145
2008 24 52 59 71 144 69 190 135
2009 24 42 47 70 155 66 199 127
2010 29 61 46 90 155 96 225 122
2011 34 37 36 81 159 85 224 111
2012 28 33 35 85 155 80 230 107
2013 22 29 29 94 138 84 235 95
2014 28 22 18 110 112 79 236 91
2015 24 23 9 84 107 84 254 88
2016 20 24 9 92 91 92 259 83
2017 26 19 10 97 109 85 268 95
2018 38 15 9 102 108 88 257 79
2019 32 7 16 87 101 93 242 76