Publisert Tittel Åpne
24. april 2019 Ein nedgang i salet på 5 prosent i mars 2019 Artikkel
12. april 2019 Nedgang i sal av bensin og diesel til bilar Artikkel
19. mars 2019 Ein nedgang i salet på 8 prosent i februar 2019 Artikkel
20. februar 2019 Ein nedgang i salet på 9 prosent i januar 2019 Artikkel
18. januar 2019 Ein nedgang i salet på 6 prosent i desember 2018 Artikkel
19. desember 2018 Ein nedgang i salet på 2 prosent i november 2018 Artikkel
19. november 2018 Ein oppgang i salet på 1,9 prosent i oktober 2018 Artikkel
17. oktober 2018 Ein nedgang i salet på 2,3 prosent Artikkel
19. september 2018 Inga endring i sal i august 2018 Artikkel
16. august 2018 Auka sal i juli 2018 Artikkel
24. juli 2018 Auka sal i juni Artikkel
19. juni 2018 Nedgang sal i mai Artikkel
23. mai 2018 Auka sal i april Artikkel
16. april 2018 Redusert sal i mars Artikkel
12. april 2018 Biodrivstoff-krav meir enn innfridd Artikkel
19. mars 2018 Auka sal i februar Artikkel
26. februar 2018 Auka sal i januar Artikkel
18. januar 2018 Auka sal i desember Artikkel
19. desember 2017 Samla sal held seg stabilt Artikkel
17. november 2017 Auke i salet Artikkel