Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 620 millionar liter, ein nedgang på 13 prosent samanlikna med same periode i 2019.

Det låge salet av jetparafin bidrog mest til nedgangen. Det vart selt 51 millionar liter jetparafin i oktober, 56 millionar liter mindre enn i same månad i fjor. Salet av autodiesel gjekk òg ned med 15 millionar liter, og enda på 246 millionar liter, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

Førebelse tal hittil i år syner at samla sal av petroleumsprodukt har minka med 13 prosent samanlikna med tilsvarande periode i fjor.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i oktober måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 30 85 59 84 171 62 137 191
2003 35 108 61 62 169 68 145 192
2004 43 64 60 68 143 55 143 178
2005 38 51 62 68 164 57 155 173
2006 38 63 66 78 170 68 183 171
2007 59 49 53 76 171 79 202 161
2008 39 45 60 78 147 71 206 150
2009 49 48 46 72 160 70 206 135
2010 46 43 42 86 157 74 222 131
2011 54 35 31 83 168 77 234 123
2012 45 34 41 95 170 82 249 115
2013 39 31 28 106 142 81 254 105
2014 50 22 23 127 120 76 270 99
2015 59 21 9 91 106 79 268 99
2016 56 19 10 99 93 79 280 97
2017 65 15 9 100 104 82 277 91
2018 60 11 9 102 124 93 274 86
2019 50 10 10 107 106 86 261 80
2020 53 4 4 51 100 82 246 80

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til oktober 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2018 930 2531 807 1101 983 95 120 418
2019 875 2448 796 1024 945 99 77 388
2020 830 2312 778 987 459 50 37 335