Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai

Publisert:

I mai enda samla sal av petroleumsprodukt på 543 millionar liter. Det er ein nedgang på 20 prosent frå same periode i 2019.

Stadig redusert flytrafikk gjorde at salet av jetparafin gjekk ned med 69 millionar liter samanlikna med mai i fjor. Det svarar til ein nedgang på 75 prosent. Samla sal av bensin og autodiesel minka med 43 millionar liter, ein nedgang på 13 prosent, viser nye tall fra statistikken sal av petroleumsprodukt

Førebelse tal hittil i år syner at samla sal av bensin og autodiesel har minka med 10 prosent samanlikna med tilsvarande periode i 2019. Salet av jetparafin har gått ned 38 prosent.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i mai månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 27 46 54 55 175 49 123 201
2003 21 69 57 57 164 46 123 190
2004 27 51 50 58 142 48 124 185
2005 34 45 64 59 157 54 145 186
2006 28 45 60 72 145 61 166 182
2007 29 40 51 73 152 64 183 175
2008 39 33 46 72 141 68 192 164
2009 40 31 40 66 138 57 193 154
2010 41 31 43 85 150 61 201 143
2011 46 26 47 92 155 68 227 133
2012 55 23 40 91 159 77 240 131
2013 39 21 36 91 155 77 234 117
2014 33 16 29 89 130 71 243 111
2015 58 15 12 105 138 67 250 104
2016 45 19 8 87 121 74 258 105
2017 59 13 13 96 102 82 260 103
2018 55 8 9 101 117 83 248 102
2019 51 5 9 92 103 76 251 92
2020 37 3 2 23 98 82 218 82

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til mai 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 438 1229 399 527 468 44 76 123
2019 404 1185 395 478 427 41 46 90
2020 357 1068 381 504 263 25 19 96