Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 599 millionar liter, ein nedgang på 16 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Det låge salet av jetparafin bidrog mest til nedgangen. I september vart det selt 34 millionar liter jetparafin, 65 prosent mindre enn i same månad i 2019, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

Førebelse tal hittil i år viser at salet av jetparafin har minka med 51 prosent samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Samla sal av bensin og autodiesel har gått ned med 6 prosent.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i september måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 48 44 49 61 153 46 124 184
2003 49 61 58 50 163 50 136 192
2004 52 53 59 62 170 60 147 184
2005 48 50 59 65 147 61 160 181
2006 61 45 60 74 157 56 171 169
2007 55 38 53 76 151 72 184 157
2008 53 36 69 84 155 69 201 152
2009 68 33 53 77 163 59 209 144
2010 65 35 43 88 158 68 220 134
2011 66 31 38 87 170 70 228 122
2012 66 26 33 89 164 73 232 114
2013 70 24 27 99 142 73 244 110
2014 61 19 21 118 135 75 263 103
2015 53 17 10 93 121 79 257 98
2016 66 13 5 93 132 79 265 96
2017 59 17 8 110 100 70 252 90
2018 67 8 8 99 101 74 246 87
2019 68 10 17 98 106 83 247 85
2020 46 4 5 34 98 81 249 83

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til september 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2018 844 2257 715 977 882 86 110 358
2019 795 2188 710 917 838 88 67 338
2020 749 2066 696 888 409 46 33 281