Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen

Publisert:

I juni enda samla sal av bensin og autodiesel på 348 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i fjor.

Salet har dermed tatt seg opp samanlikna med situasjonen i mars, april og mai, då samla sal av bensin og autodiesel var mellom 12 og 20 prosent lågare enn same månad året før.

Salet av drivstoff til fly var framleis lågt i juni. Det vart selt 46 millionar liter jetparafin, ein nedgang på 55 prosent frå same periode i 2019. Samla sal av petroleumsprodukt enda på 636 millionar liter, ein nedgang på 12 prosent, viser nye tal frå statistikken sal av petroleumsprodukt

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i juni måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 49 47 58 59 152 46 125 196
2003 43 65 62 63 167 52 132 201
2004 53 60 68 76 157 55 153 206
2005 49 48 69 65 163 57 163 200
2006 49 45 76 85 174 54 174 190
2007 56 37 64 85 162 68 192 180
2008 66 29 49 84 157 65 204 168
2009 79 33 62 81 162 60 209 163
2010 63 31 42 86 158 66 227 151
2011 71 25 44 87 154 66 227 139
2012 67 22 43 93 178 72 233 123
2013 65 19 44 98 165 72 247 122
2014 64 16 19 107 122 82 254 119
2015 73 16 10 100 139 81 279 112
2016 67 13 8 109 126 79 284 110
2017 74 13 10 97 123 79 264 104
2018 64 12 11 102 129 83 265 103
2019 63 4 9 103 115 76 255 98
2020 53 2 5 46 96 85 248 100

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til juni 2018, 2019 og 2020

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2018 187 88 56 570 656 483 1494 542
2019 153 50 50 530 594 471 1441 502
2020 147 22 31 309 600 466 1316 457