Auka sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda på 569 millionar liter, ein auke på 2 prosent frå same periode i 2019. Auken skuldast først og fremst auka sal av marine gassoljer og importert asfalt.

Førebelse tal hittil i år viser at salet av anleggsdiesel har minka med 21 millionar liter samanlikna med tilsvarande periode i 2019. Dette er ein nedgang i salet på 13 prosent. Samla sal av bensin og autodiesel har minka med om lag 19 millionar liter, som svarar til 3 prosent.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt. Januar-februar 2018, 2019 og 2020

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2018 162 492 161 189 189 17 40 18
2019 148 462 158 178 161 16 27 10
2020 146 445 137 203 162 13 9 14

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i februar månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 5 80 65 42 149 42 110 160
2003 3 144 66 49 145 51 119 161
2004 3 98 67 71 139 45 122 161
2005 5 76 67 61 152 49 131 156
2006 3 73 66 64 139 57 143 149
2007 6 81 64 63 131 63 161 142
2008 9 53 58 67 137 62 181 137
2009 3 72 52 76 140 56 179 127
2010 4 87 49 73 148 70 189 118
2011 2 62 50 69 131 73 200 110
2012 6 44 40 70 144 71 213 105
2013 3 37 35 73 145 70 212 95
2014 4 24 23 93 123 63 211 86
2015 4 26 16 79 120 67 219 81
2016 6 22 8 79 113 68 249 86
2017 6 24 12 80 89 65 237 78
2018 2 22 9 78 96 79 241 79
2019 4 11 7 80 86 75 223 72
2020 11 4 7 82 103 69 221 73