Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda på 588 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i 2018.

Det vart selt 77 millionar liter bilbensin, dette er ein nedgang på 6 millionar liter samanlikna med desember 2018. Salet av autodiesel auka med 2 millionar liter og enda på 234 millionar liter.

Førebelse tal for 2019 viser at samla sal av bensin og autodiesel har minka med 4 prosent samanlikna med tilsvarande tal for 2018.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med desember 2017, 2018 og 2019, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2017 1125 3038 894 1234 1141 120 210 444
2018 1092 3019 972 1298 1169 113 149 468
2019 1028 2924 957 1224 1113 123 94 431

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i desember måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 3 157 70 81 137 50 122 185
2003 6 115 63 60 128 43 127 178
2004 8 85 60 63 129 50 145 183
2005 6 75 60 72 145 53 156 173
2006 10 58 66 62 131 51 160 157
2007 7 72 61 66 140 75 176 149
2008 13 61 53 65 143 66 190 149
2009 10 70 46 75 137 64 200 137
2010 1 102 44 85 134 83 223 130
2011 11 39 35 76 134 64 219 114
2012 1 48 34 58 125 78 228 103
2013 10 31 25 79 131 92 221 99
2014 12 28 20 102 115 76 243 96
2015 8 24 9 76 112 68 243 89
2016 14 21 7 77 86 74 244 85
2017 17 19 11 83 100 79 242 86
2018 11 14 9 84 90 77 232 83
2019 11 10 8 82 99 69 234 77