Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda på 560 millionar liter, ein nedgang på 7 prosent frå same periode i 2019.

Det vart selt 224 millionar liter autodiesel, ein nedgang på 15 millionar liter samanlikna med januar 2019. Salet av anleggsdiesel minka òg med 15 millionar liter, til 68 millionar liter. Salet av bilbensin gjekk ned 3 millionar liter og enda på 73 millionar liter.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt i januar, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 4 109 66 57 147 50 112 169
2003 4 172 79 52 122 55 123 169
2004 2 127 60 57 134 49 122 166
2005 5 68 63 66 151 46 127 155
2006 4 79 63 66 147 55 148 156
2007 9 72 64 71 144 61 169 154
2008 5 55 62 71 125 58 177 140
2009 4 66 60 62 135 64 177 126
2010 1 90 50 72 129 69 190 124
2011 2 81 51 69 156 71 200 115
2012 6 41 28 74 157 70 217 108
2013 3 48 32 78 149 83 226 101
2014 2 33 23 89 114 60 228 93
2015 11 27 12 85 122 71 226 86
2016 3 29 9 76 113 70 243 86
2017 9 26 7 83 99 62 246 84
2018 16 19 8 111 93 82 251 83
2019 6 16 9 81 92 83 239 76
2020 3 5 6 81 100 68 224 73