Finansforetak, regnskap3. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, regnskap - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. november 2015 3. kvartal 2015 Lavere resultat før skatt for bankene
25. august 2015 2. kvartal 2015 Svak nedgang i halvårsresultatet til bankene
20. mai 2015 1. kvartal 2015 Svakere start på året for bankene
12. februar 2015 4. kvartal 2014 Bedret årsresultat i bankene
19. november 2014 3. kvartal 2014 Økt rentenetto for bankene
17. september 2014 2. kvartal 2014 Godt halvårsresultat for bankene
21. mai 2014 1. kvartal 2014 Godt resultat for bankene
13. februar 2014 4. kvartal 2013 Bedret kvartalsresultat for bankene
15. november 2013 3. kvartal 2013 Godt kvartalsresultat for bankene
3. september 2013 2. kvartal 2013 Bankenes resultat øker
22. mai 2013 1. kvartal 2013 Moderat resultat i bankene
13. februar 2013 4. kvartal 2012 Gode resultater i bankene i 2012
14. november 2012 3. kvartal 2012 Fortsatt godt kvartalsresultat for bankene
17. august 2012 2. kvartal 2012 Nytt sterkt kvartalsresultat i bankene
20. juni 2012 1. kvartal 2012 Godt kvartalsresultat i bankene