213894_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213894_tabell
statistikk
2015-11-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Regnskap for finansforetak 3. kvartal 2015.

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold