213862_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213862
Svak nedgang i halvårsresultatet til bankene
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Statistikk om finansforetakenes regnskap 2. kvartal 2015. Svak nedgang i bankenes halvårsresultat. Positivt resultat for kredittforetakene 1. halvår 2015.

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i halvårsresultatet til bankene

Bankenes resultat før skatt i 1. halvår i år var 25,2 milliarder kroner, som er en liten nedgang på 0,22 milliarder kroner sammenliknet med samme periode i fjor.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20152. kvartal 2014
Banker
Netto renteinntekter30 62828 328
Tap på utlån2 2262 727
Resultat før skatt25 20725 427
Kredittforetak
Netto renteinntekter9 0169 887
Tap på utlån479
Resultat før skatt6 922-600

Resultatet før skatt ble positivt påvirket av økt rentenetto, men nettogevinsten på valuta og verdipapirer var lavere enn i samme periode i fjor. Resultatet i 1. halvår i år utgjorde 0,54 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, som er lavere enn i 1. halvår i 2014 da andelen var 0,59 prosent.

Økt rentenetto

Rentenettoen, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 30,6 milliarder kroner i 1. halvår 2015. Dette er 2,3 milliarder kroner mer enn i samme halvår i fjor, og økningen skyldes i hovedsak lavere rentekostnader. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital lå rentenettoen i 1. halvår i 2015 på 0,66 prosent, som er omtrent det samme som i 1. halvår i fjor.

Lavere nettogevinst på valuta og verdipapirer

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 2,5 milliarder kroner i 1. halvår 2015. Dette er 2,4 milliarder kroner mindre enn i 1. halvår i fjor. Nettogevinster på valuta og andre finansielle instrumenter var på henholdsvis 3,3 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner, mens nettotapet på rentebærende verdipapirer var på 2,2 milliarder kroner.

Mindre tap på utlån

Bankenes tap på utlån utgjorde 2,2 milliarder kroner i 1. halvår i 2015. Tapene på utlån lå dermed 0,5 milliarder kroner lavere enn i 1. halvår i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene bare 0,05 prosent i 1. halvår i år.

Positivt halvårsresultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt økte fra -0,6 milliarder kroner i 1. halvår i fjor til 6,9 milliarder kroner i 1. halvår i år. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet hittil i år 0,36 prosent.

Rentenettoen utgjorde 9,0 milliarder kroner i 1. halvår i år, som er noe lavere enn i 1. halvår i fjor. Rentenettoen som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital har falt til 0,47 prosent i år fra 0,56 prosent i 1. halvår i fjor. Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt meget små og beløp seg til 4 millioner kroner i løpet av årets første seks måneder.

Et stort bidrag til forbedringen i kredittforetakenes resultat var nettogevinst på verdipapirer og valuta, som beløp seg til 1,6 milliarder kroner i 1. halvår i år. I fjor hadde kredittforetakene et nettotap på verdipapirer og valuta på 5,4 milliarder kroner i løpet av 1. halvår.

Lavere halvårsresultat for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes resultat før skatt falt til 2,1 milliarder kroner i 1. halvår i år fra 2,3 milliarder i 1. halvår i fjor. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital tilsvarer dette en nedgang fra 1,64 prosent til 1,38 prosent.

Finansieringsselskapenes rentenetto var stabil og lå på knappe 3,5 milliarder kroner i 1. halvår, som er det samme som i tilsvarende periode i fjor. Utlånstapene til finansieringsselskapene falt fra 350 millioner kroner i 1. halvår i fjor til 266 millioner i 1. halvår i år. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var utlånstapene 0,16 prosent i 1. halvår i år, mot 0,25 prosent i samme periode i fjor.