168439_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
168439
Økt rentenetto for bankene
statistikk
2014-11-19T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt rentenetto for bankene

Norske bankers resultat før skatt økte med 12,3 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Høyere rentenetto bidro til at kvartalsresultatet var 1,6 milliarder kroner høyere enn i 3. kvartal i 2013.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20143. kvartal 2013
Banker
Netto renteinntekter43 56040 800
Tap på utlån4 2683 638
Resultat før skatt37 72330 791
Kredittforetak
Netto renteinntekter14 85114 540
Tap på utlån77147
Resultat før skatt3251 419

Sammenlignet med foregående kvartal gikk bankenes resultat ned med 0,2 milliarder kroner. Bankenes akkumulerte resultat før skatt for 2014 var på 37,7 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal i år. Tilsvarende resultat i fjor var på 30,8 milliarder kroner.

Resultatet før skatt for kvartalet utgjorde 0,29 prosent av forvaltningskapitalen. Andelen er nær uendret fra 2. kvartal, mens den har økt fra 0,26 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Rentenettoen dro resultatet opp

Norske bankers rentenetto, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 15,2 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Kostnader knyttet til renter falt mer enn renteinntektene, og rentenettoen økte fra 14,5 milliarder kroner i kvartalet før.

Renteinntektene summerte seg til 32,4 milliarder kroner i 3. kvartal 2014. Dette er en økning på 0,4 milliarder kroner i forhold til 3. kvartal året før. Rentekostnadene falt fra 18,0 milliarder kroner til 17,2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2013 til samme kvartal i år. Dette bidro positivt for rentenettoen som økte med 1,2 milliarder kroner i den samme perioden.

Netto renteinntekter målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde 0,36 prosent i 3. kvartal i år, opp fra 0,34 prosent i 2. kvartal. Denne andelen var 0,35 prosent i 3. kvartal i 2013.

Positivt resultat for kredittforetakene

Norske kredittforetaks kvartalsresultat før skatt var 0,9 milliarder kroner i 3. kvartal 2014, opp fra -0,2 milliarder kroner kvartalet før og ned fra 1,6 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Rentenettoen for kredittforetakene var 5,0 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er en økning fra 4,8 milliarder kroner kvartalet før og en nedgang fra 5,7 milliarder kroner sett i forhold til samme kvartal i fjor.

Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde kvartalsresultatet og rentenettoen for kredittforetakene henholdsvis 0,05 og 0,28 prosent, mot 0,09 og 0,33 prosent i samme kvartal i 2013.