213664_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213664
Bedret årsresultat i bankene
statistikk
2015-02-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret årsresultat i bankene

Bankenes resultat før skatt for 2014 var på 48,4 milliarder kroner. Det er en økning fra året før på 6,6 milliarder kroner. Høyere netto renteinntekter bidro til det gode resultatet.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20144. kvartal 2013
Banker
Netto renteinntekter58 86455 156
Tap på utlån6 1955 269
Resultat før skatt48 35841 772
Kredittforetak
Netto renteinntekter19 75820 400
Tap på utlån67195
Resultat før skatt2 146991
Figur 1. Banker. Andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Akkumulert

Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde årsresultatet før skatt 1,12 prosent i 2014, som innebærer en økning fra 1,03 prosent i 2013.

Rentenettoen dro resultatet opp

Den viktigste inntektskilden for norske banker er netto renteinntekter, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader. Netto renteinntekter var 58,9 milliarder i 2014. Dette er 3,7 milliarder mer enn i 2013. Det viktigste bidraget til veksten i netto renteinntekter har vært en gunstig utvikling i rentekostnadene. Rentekostnadene falt fra 72,2 milliarder i 2013 til 69,8 milliarder kroner året etter.

Renteinntektene summerte seg til 128,7 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på 1,3 milliarder i forhold til året før.

Netto renteinntekter målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,36 prosent i 2014, uendret fra året før.

Lave utlånstap

Bankenes utlånstap var 6,2 milliarder kroner i 2014, som tilsvarer en økning fra året før på 17,6 prosent.

Tapene i 2014 utgjorde 0,20 prosent av det totale utlånsvolumet i bankene, andelen er uendret fra 2013.

Positivt resultat for kredittforetakene

Norske kredittforetaks resultat før skatt for 2014 var 2,1 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 1,0 milliarder.

Netto renteinntekter for kredittforetakene var 19,8 milliarder kroner i 2014. Det innebærer en nedgang på 0,6 milliarder fra 2013. Rentekostnadene var tilnærmet uendret i perioden, mens renteinntektene falt med 0,6 milliarder kroner fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014.

Resultatet før skatt utgjorde 0,12 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2014, tilsvarende andel for 2013 var 0,06 prosent.