Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. november 2010 September 2010 Bankenes kortsiktige finansiering avtar
8. oktober 2010 August 2010 Nedgang i innskudd fra lønnstakere som forventet
9. september 2010 Juli 2010 Boliglånsveksten avtar noe
13. august 2010 Juni 2010 Sterk vekst i obligasjoner med fortrinnsrett
8. juli 2010 Mai 2010 Økning i bankenes næringsutlån
4. juni 2010 April 2010 Økende andel interbanklån
7. mai 2010 Mars 2010 Avtagende vekst i husholdningenes bankinnskudd
9. april 2010 Februar 2010 Nedgang i utlån til industrien
5. mars 2010 Januar 2010 Økt andel sertifikater og obligasjoner
5. februar 2010 Desember 2009 Kraftig økning i boligsparing for ungdom
11. januar 2010 November 2009 Økende andel rammelån
4. desember 2009 Oktober 2009 Avtakende vekst i statssertifikater
6. november 2009 September 2009 Nedskrivning på utlån øker svakt
9. oktober 2009 August 2009 Økning i husholdningenes bankinnskudd
4. september 2009 Juli 2009 Stadig høy utenlandsk markedsfinansiering