4478_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4478
Stadig høy utenlandsk markedsfinansiering
statistikk
2009-09-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig høy utenlandsk markedsfinansiering

Uroen i finansmarkedene har ført til at bankenes finansiering har fått økt oppmerksomhet. Tallene for juli 2009 viser at norske banker fremdeles finansierer seg i størst grad i utlandet.

Bankene finansierer sin virksomhet fra en rekke kilder, og kundenes innskudd regnes normalt som den sikreste, billigste og mest stabile av disse. Bankene er også avhengig av markedsfinansiering gjennom obligasjonslån, sertifikatlån, interbanklån og lån fra Norges Bank. Innskuddene som var 1 522 milliarder kroner ved utgangen av juli, utgjør nærmere 50 prosent av bankenes totale finansiering. Markedsfinansieringskildene var til sammen 1 533 milliarder kroner i samme periode.

Høy utenlandsk andel av markedsfinansieringen

De utenlandske finansieringskildene utgjør stadig en betydelig del av bankenes markedsfinansiering. Bankene påvirkes dermed direkte av situasjonen i de internasjonale kredittmarkedene.

Bankenes finansiering fra utlandet gjennom sertifikatlån, obligasjonslån og interbanklån utgjør over 75 prosent av deres totale markedsfinansiering. Tross en høy andel finansiering fra utenlandske kilder var juli den første måneden i 2009, bortsett fra april, der veksten økte. Finansieringen i utlandet økte med 1,5 prosent fra juni til juli og var 1 116 milliarder kroner ved utgangen av måneden. Det er den høyeste månedsveksten så langt i 2009. Bankenes finansiering fra norske kilder ble samtidig redusert med 0,6 prosent til 356 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Bankenes ulike finansieringskilder. Juli 2003-juli 2009. Millioner kroner

Interbanklån igjen på vei opp

Fra juni til juli økte bankenes totale interbanklån med 2,4 prosent. Ved utgangen av juli var bankenes totale interbanklån 820 milliarder kroner, en oppgang fra 802 milliarder kroner måneden før. Det er likevel lavere enn toppnoteringen på 861 milliarder kroner i februar i år. Interbanklån er med dette den nest mest betydningsfulle finansieringskilden til bankene. Deres viktigste fiansieringskilde er innskudd.

Størsteparten av interbanklånene er fra utlandet, og denne interbankgjelden var hele 741 milliarder kroner ved utgangen av juli 2009. Dette tilsvarer over 90 prosent av bankenes totale interbankgjeld. Den høye utenlandsandelen er til en viss grad lån fra utenlandske morselskap til utenlandskeide banker i Norge. Den utenlandske interbankgjelden økte med 3,2 prosent fra juni til juli. Det er den høyeste månedsveksten målt hittil i år. Interbanklånene fra norske kilder ble redusert med 4,7 prosent fra juni til juli. Siden en stor del av interbanklånene er i utenlandsk valuta, vil interbanklånene svinge med endringen i valutakursene mot norske kroner.

Sertifikatgjelden øker igjen

Ved utgangen av juli 2009 var bankenes totale sertifikatgjeld 125 milliarder kroner, en oppgang fra måneden før på over 4 milliarder kroner. Etter en periode med fall i sertifikatgjelden hittil i år økte gjelden dermed med 3,4 prosent fra juni til juli, hovedsakelig som følge av sertifikatemisjoner i utlandet.

For første gang siden desember 2008 økte i juli sertifikatgjelden i utlandet. Vi ser da bort fra en liten økning i april 2009. Månedsveksten var 4,2 prosent fra juni til juli, og gjelden var 104 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Den norske sertifikatgjelden falt med kun 0,2 prosent fra juni til juli, etter et fall på over 12 prosent fra mai til juni. Ved utgangen av juli var den norske sertifikatgjelden på 21 milliarder kroner. Dette er det laveste nivået siden juli 2007.

Liten nedgang i obligasjonsgjelden

Obligasjonslån er en viktig langsiktig finansieringskilde for bankene. Bankenes totale obligasjonsgjeld var 527 milliarder kroner ved utgangen av juli 2009. Denne gjelden falt 1,7 prosent fra juni til juli, etter en nedgang på 1,8 prosent måneden før. Obligasjonsgjelden lagt ut i Norge økte med 0,7 prosent fra juni til juli, mens obligasjonsgjelden lagt ut i utlandet ble redusert med 3,8 prosent i samme periode. Bankenes norske og utenlandske obligasjonsgjeld var dermed henholdsvis 256 og 271 milliarder kroner ved utgangen av juli i år.

Merk at tallene for obligasjonsgjelden er påvirket av flytting av utlån med pant i bolig fra banker til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. Juli 2007-juli 2009. Millioner kroner
  Interbanklån fra
norske banker
Interbanklån fra
utenlandske banker
Totale interbanklån Norske sertifikatlån Utenlandske sertifikatlån Totale sertifikatlån Norske obligasjonslån Utenlandske obligasjonslån Totale obligasjonslån
Juli 2007 42 046  474 539  516 584 18 129 43 931 62 060  212 919  269 087  482 006
August 2007 50 258  485 040  535 298 25 320 44 436 69 756  215 467  265 181  480 647
September 2007 46 592  519 521  566 113 35 540 51 289 86 829  218 782  250 239  469 020
Oktober 2007 46 439  493 534  539 972 38 288 66 040  104 328  222 227  251 943  474 169
November 2007 56 085  524 719  580 804 42 050 70 736  112 786  223 593  260 580  484 173
Desember 2007 46 076  525 302  571 378 55 148 80 877  136 025  218 098  257 754  475 852
Januar 2008 65 227  562 099  627 326 54 297  102 257  156 554  228 213  255 607  483 820
Februar 2008 54 199  543 580  597 779 49 202  107 552  156 754  229 065  248 058  477 123
Mars 2008 60 999  543 810  604 809 47 797  104 119  151 917  228 073  260 610  488 683
April 2008 62 827  594 977  657 804 48 732  109 618  158 350  245 528  258 214  503 743
Mai 2008 58 282  604 769  663 051 45 947  101 783  147 730  244 517  263 579  508 096
Juni 2008 55 293  618 191  673 485 42 527 90 886  133 413  233 918  288 641  522 559
Juli 2008 59 288  647 164  706 452 46 135 73 790  119 925  234 288  284 249  518 537
August 2008 62 843  654 394  717 237 44 883 68 209  113 093  239 558  281 216  520 775
September 2008 64 607  668 642  733 249 44 629 71 394  116 024  244 115  306 238  550 354
Oktober 2008 64 461  738 468  802 929 43 234 83 785  127 019  252 720  314 325  567 045
November 2008 64 510  799 635  864 145 40 715  102 011  142 726  256 643  310 289  566 931
Desember 2008 65 284  781 142  846 427 36 782  130 444  167 226  257 850  331 543  589 393
Januar 2009 78 158  775 191  853 349 35 183  130 149  165 332  259 072  289 200  548 272
Februar 2009 80 825  780 250  861 075 27 235  121 860  149 095  251 166  291 488  542 654
Mars 2009 81 622  765 240  846 862 23 951  112 409  136 360  252 520  282 415  534 935
April 2009 75 679  778 856  854 535 23 412  112 779  136 190  252 603  273 011  525 614
Mai 2009 84 615  759 197  843 812 23 469  100 702  124 171  255 463  290 697  546 160
Juni 2009 83 484  718 100  801 584 20 549  100 016  120 565  254 420  281 704  536 123
Juli 2009 79 570  740 907  820 477 20 518  104 176  124 694  256 277  270 896  527 173