4468_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4468
Kraftig økning i boligsparing for ungdom
statistikk
2010-02-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i boligsparing for ungdom

Plasseringer i spareordningen boligsparing for ungdom (BSU) utgjorde 17, 1 milliarder kroner ved utgangen av desember 2009. Det er en økning på 17,4 prosent, eller 2,5 milliarder kroner, sammenlignet med utgangen av desember 2008.

Innestående beløp på BSU-konti. Desember 2003-desember 2009. Millioner kroner og tolvmånedersvekst

Tolvmånedersveksten i fjor var på et rekordhøyt nivå. Veksten økte mot slutten av året, og i perioden september til november 2009 så vi de høyeste tolvmånedersratene siden registreringen av BSU-data startet i Statistisk sentralbyrå i 2001. Tolvmånedersveksten var høy i samtlige måneder i 2009 og lå mellom 11,6 og 18,7 prosent. Til sammenligning var veksten fra desember 2007 til desember 2008 på kun 8,4 prosent.

Månedsveksten på BSU-konti har vært positiv og relativ høy gjennom hele 2009 (se figur), og veksten skiller seg dermed fra sesongmønsteret til denne typen plasseringer i tidligere år. I årets første måneder er det vanlig med fall i innestående beløp, for så en utflating i de følgende månedene og en innskuddstopp i desember.

Fra utgangen av november til utgangen av desember 2009 økte innestående beløp på BSU-konti med 1,4 milliarder kroner, eller 8,8 prosent. Økningen er i tråd med sesongmønster for desember, som nok er påvirket av at BSU gir rett til skattefradrag på inntil 4 000 kroner årlig, og at skattemessige tilpasninger ofte gjøres mot slutten av året.

Endrede rammebetingelser

En mulig årsak til den høye veksten i fjor, målt ved både måneds- og tolvmånedersvekst, er endrede rammebetingelser for BSU-sparing fra januar 2009. Både maksimalt årlig innskudd og maksimalt samlet innskudd er hevet (se ramme).

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU er en spareordning for personer under 34 år. Fra og med 2009 kan man spare inntil 20 000 kroner hvert år, og totalt 150 000 kroner. Satsene er hevet fra henholdsvis 15 000 og 100 000 kroner. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir et skattefradrag på inntil 20 prosent. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller refinansiering av lån på bolig som er kjøpt etter at spareavtalen er inngått.