4454_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4454
Boliglånsveksten avtar noe
statistikk
2010-09-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjuli 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boliglånsveksten avtar noe

Tolvmånedersveksten for utlån med pant i bolig til husholdningene var 6,0 prosent fram til utgangen av juli 2010, ned fra 6,9 prosent fram til utgangen av juli i fjor. I samme periode sank tolvmånedersveksten for rammelån med pant i bolig fra 21,1 prosent til 14,4 prosent.

Utlån med pant i bolig fra norske banker, kredittselskaper og statlige låneinstitutter til husholdningene var i juli 2010 på 1 613 milliarder kroner, litt opp fra 1 605 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten holdt seg uendret på 6,0 prosent fra juni til juli i år, men har gått ned fra 6,9 prosent i juli 2009 og 11,4 prosent i juli 2008. Ser vi på utlån som andel av forvaltningskapitalen, er bildet noe mer sammensatt. Utlån med pant i bolig utgjorde ved utgangen av juli i år 30,1 prosent av den totale forvaltningskapitalen for banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, opp fra 29,6 prosent i juni og ned fra 30,3 prosent i juli i fjor. Andelen var i juli 2008 oppe i 33,8 prosent.

Utlån med pant i bolig som andel av forvaltningskapitalen. Prosent

Lavere vekst for rammelån med pant i bolig

Utlån med pant i bolig kan deles opp i rammelån med pant i bolig og nedbetalingslån med pant i bolig. Rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak beløp seg i juli i år til 388 milliarder kroner, som er en økning på 4 milliarder kroner fra måneden før. Tolvmånedersveksten for rammelån med pant i bolig har vært høy siden registreringen av denne lånetypen startet i desember 2005. Veksten har imidlertid avtatt, og fra juni til juli i år gikk den ned fra 14,5 prosent til 14,4 prosent. Tolvmånedersveksten har falt betraktelig fra juli i fjor og juli 2008, da den var henholdsvis 21,1 og 80,6 prosent.

Stigende andel rammelån

Av totale utlån med pant i bolig fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter utgjorde nedbetalingslån den klart største delen med 1 226 milliarder kroner ved utgangen av juli 2010. Tolvmånedersveksten var fram til samme tidspunkt 3,6 prosent, uendret fra måneden før og opp fra 3,4 prosent ved utgangen av juli i fjor. Tolvmånedersveksten for rammelån er høyere enn for nedbetalingslån, og andelen rammelån stiger dermed i forhold til totale utlån med pant i bolig. For juli 2010 var denne andelen 24,0 prosent mot 22,3 prosent i juli 2009.

I forhold til samlet forvaltningskapital for banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter har andelen rammelån steget fra 6,7 prosent i juli 2009, til 7,2 prosent ved utgangen av juli i år.

Utlån med pant i bolig fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter til husholdninger. Tolvmånedersvekst og andel av utlån med pant i bolig. Prosent
 
  Tolvmånedersvekst Andel rammelån
  Utlån med pant i bolig Rammelån Nedbetalingslån
 
Juli 2008 11,4 80,6 1,8 19,7
August 2008 10,9 76,4 1,4 20,1
September 2008 10,0 70,9 0,7 20,7
Oktober 2008 9,2 64,6 0,2 21,1
November 2008 8,1 57,6 -0,4 21,4
Desember 2008 7,9 53,3 -0,3 21,7
Januar 2009 7,0 49,2 -0,9 21,9
Februar 2009 7,1 43,0 0,1 21,8
Mars 2009 7,3 37,3 1,1 21,8
April 2009 7,1 31,8 1,8 21,9
Mai 2009 6,9 27,7 2,2 22,1
Juni 2009 6,9 23,8 3,0 22,2
Juli 2009 6,9 21,1 3,4 22,3
August 2009 6,8 18,9 3,7 22,4
September 2009 6,7 16,7 4,1 22,6
Oktober 2009 7,0 15,5 4,8 22,8
November 2009 7,2 14,8 5,2 22,9
Desember 2009 7,1 14,0 5,2 23,1
Januar 2010 7,4 13,6 5,7 23,2
Februar 2010 6,8 14,0 4,8 23,3
Mars 2010 6,4 14,7 4,1 23,5
April 2010 6,2 14,7 3,7 23,7
Mai 2010 6,2 14,8 3,8 23,8
Juni 2010 6,0 14,5 3,6 23,9
Juli 2010 6,0 14,4 3,6 24,0
 

Rammelån med pant i bolig, ofte kalt boligkreditt eller fleksilån, er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen.

Husholdninger er her definert som personlige foretak, private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål, personlig næringsdrivende, lønnstakere, trygdede, studenter mv. i tillegg til ufordelt sektor.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen