4470_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4470
Økende andel rammelån
statistikk
2010-01-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økende andel rammelån

Rammelån utgjorde ved utgangen av november 2009 nesten en fjerdedel av norske banker og kredittforetaks totale utlån med pant i bolig til husholdninger. Dette er den høyeste andelen siden dette låneproduktet ble introdusert i januar 2006.

Banker og kredittforetak. Totale utlån med pant i bolig til husholdninger. Januar 2006-november 2009. Millioner kroner

Kredittforetak. Utlån med pant i bolig. Januar 2006-november 2009. Millioner kroner

Totale utlån med pant i bolig til husholdninger fra norske banker og kredittforetak utgjorde 1 478 milliarder kroner ved utgangen av november 2009. Dette er en økning på nær 9,5 milliarder kroner fra måneden før. Sammenlignet med november 2008 har utlån med pant i bolig økt med hele 102 milliarder kroner, eller nær 7,5 prosent. Dette er den høyeste årsveksten siden mars 2009.

Kredittforetakene driver veksten

Kredittforetakene hadde utlån med pant i bolig til husholdninger på 518 milliarder kroner ved utgangen av november i fjor. Dette er en økning på hele 20,5 milliarder kroner, eller 4,1 prosent, fra foregående måned. Bankenes utlån med pant i bolig til husholdninger var på 960 milliarder kroner ved utgangen av november 2009, en nedgang på 11 milliarder, eller 1,1 prosent fra oktober 2009. Porteføljeflyttinger av utlån fra banker til kredittforetak er en viktig årsak til veksten i kredittforetakenes og nedgangen i bankenes utlån.

Andel rammelån og nedbetalingslån av totale utlån med pant i bolig. Januar 2006-november 2009. Prosent

Rekordhøy andel rammelån

Utlån med pant i bolig består av to ulike lånetyper; nedbetalingslån og rammelån. Ordinære nedbetalingslån utgjør klart størst andel av utlån med pant i bolig, men rammelån har hatt en stadig økende andel siden introduksjonen av dette låneproduktet i januar 2006. Ved utgangen av november 2009 utgjorde nedbetalingslån og rammelån henholdsvis 75,9 og 24,1 prosent av totale utlån med pant i bolig. Andelen rammelån med pant i bolig var med dette den høyeste som noensinne er registrert.

Rammelån med pant i bolig var på 357 milliarder kroner ved utgangen av november 2009, mens nedbetalingslån med pant i bolig var på 1 121 milliarder kroner. Rammelånene økte med om lag 4,5 milliarder fra måneden før. Nedbetalingslånene økte med 5 milliarder kroner i samme periode. Årsveksten i de to lånetypene var på henholdsvis 14,8 og 5,3 prosent.

Definisjoner

Rammelån med pant i bolig, også kalt boligkreditt eller fleksilån, er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har benyttet av kreditten.

Husholdninger er her definert som personlige foretak, private konsumentorienterte organisasjoner uten profittmål, personlig næringsdrivende, lønnstakere, trygdede, studenter mv. samt ufordelt sektor.