Skog, fjell og vidde dominerer

Publisert:

Skog, fjell og vidde dominerer Norges landareal. Omlag 2 prosent av Norges landareal er bebygd, og av dette utgjør veg den største andelen.

En ny beregning av Norges arealbruk og arealressurser gjort i 2017, viser at vegareal utgjør 38 prosent av det bebygde arealet i Norge, eller 2 068 kvadratkilometer. Til sammenligning er Vestfold fylke 2 224 kvadratkilometer. Boligbebyggelse utgjør 23 prosent av det bebygde arealet Norge, mens fritidsbebyggelse utgjør 8 prosent ifølge statistikken Arealbruk og arealressurser.

Figur 1. Andel bebygd areal etter arealbruksklasse. Hele landet. 2017. Prosent
Figur 1. Andel bebygd areal etter arealbruksklasse. Hele landet. 2017. Prosent
Bebygd arealbruk i alt. Kvadratkilometer
Veg 38 % 2067.8
Boligbebyggelse 23 % 1256.7
Bebygd område for landbruk og fiske 10 % 541.9
Annen bebyggelse og anlegg 9 % 475.1
Fritidsbebyggelse 8 % 453.3
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 8 % 435.8
Grønne områder. idretts- og sportsområder 4 % 223.4

Høyest andel bebygd areal i Oslo

Totalt sett er Hedmark det fylket som har mest bebygd areal, mens Oslo har minst. Mye vegareal og landbruksbebyggelse gjør at Hedmark topper lista. Akershus og Hordaland har klart mest boligbebyggelse med henholdsvis 136 og 116 kvadratkilometer. Sogn og Fjordane og Finnmark har minst boligareal, med henholdsvis 29 og 24 kvadratkilometer. Oppland har mest fritidsbebyggelse med om lag 53 kvadratkilometer, etterfulgt av Buskerud som har 49.

Figur 2. Arealbruk. Fylke. 2017
Figur 2. Arealbruk. Fylke. 2017
Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Bebygd område for landbruk og fiske Næring, offentlig og privat tjenesteyting Grønne områder. idretts- og sportsområder Annen bebyggelse og anlegg Veg
Hedmark 79.88 37.04 60.03 27.86 19.8 25.89 233.46
Oppland 70.55 53.43 60.2 25.51 15.18 25.1 188.98
Akershus 136.3 17.26 31.41 29.51 20.77 48.35 110.99
Hordaland 115.61 33.63 28.04 29.96 14.31 37.84 125.87
Buskerud [Buskerud] 78.26 48.72 34.21 29.18 19.08 27.96 141.67
Nordland 75.54 32.07 30.17 35.03 12.94 41.47 151
Rogaland 88.56 19.02 37.35 36.78 13.34 38.45 108.9
Sør-Trøndelag 65.64 31.39 34.88 26.56 15.73 29.11 123.91
Møre og Romsdal 73.77 21.04 38.19 28.93 11.81 24.58 111.98
Østfold 79.05 22.53 30.82 25.2 10.48 24.08 83.28
Telemark 53.51 29.24 23.51 20.66 10.75 19.47 106.63
Nord-Trøndelag 40.7 15.34 34.95 17.36 7.23 17.29 108.63
Vestfold 66.42 15.66 20.22 22.83 11.13 19.06 60.78
Troms Romsa 45.79 15.3 18.82 14.28 7.27 19.76 90.03
Sogn og Fjordane 28.65 11.77 25.72 12.65 6.49 11.76 86
Vest-Agder 43.37 19.46 13.52 12.44 7.24 18.58 68.18
Aust-Agder 39.34 19.22 12.45 12.09 6.22 12.47 68.96
Finnmark Finnmárku 24.2 9.93 6.68 17.43 4.64 15.23 66.13
Oslo 51.53 1.23 0.71 11.51 9 18.59 32.41

Skog, fjell og vidde dominerer

I de ubebygde områdene er det åpen fastmark og skog som dominerer. Åpen fastmark utgjorde 38 prosent, eller 122 000 kvadratkilometer, av det totale landarealet. Skog utgjør 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer. Jordbruk legger beslag på mellom 3 og 4 prosent av landarealet, eller 11 000 kvadratkilometer.

Figur 3. Arealressurser etter hovedklasser. Landet. 2017
Figur 3. Arealressurser etter hovedklasser. Landet. 2017
Arealressurser i alt
Åpen fastmark 38 % 121896.06
Varig snø, is og bre 1 % 2739.44
Bebygd område 2 % 5453.82
Jordbruk 4 % 11138.71
Våtmark 5 % 17368.88
Ferskvann 6 % 20141.96
Bart fjell, grus- og blokkmark 7 % 23988.07
Skog 37 % 121052.92

Kontakt

Error occured rendering window "Artikkelside - faktaside inngang" (key 225) while handling request to site path: /0/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/skog-fjell-og-vidde-dominerer?id=105&key=317284&profilertSeksjon=125&sidetype=artikler