Valgte avgrensninger

Vis innholdstyper

Treff (25)

Søkeresultat

 • Undersøkelse om bibliotekbruk 2015

  Rapporter 2015/32

  Rundt 40 prosent av oss har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året, en nedgang på rundt 10 prosentpoeng fra 2005. Nedgangen er spesielt stor blant de mellom 16 og 44 år, mens de yngste og de eldste bruker biblioteket omtrent som før.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Fritidsaktiviteter 1997-2014

  Rapporter 2015/25

  I aldersgruppen 16-79 år er det blitt mer vanlig å trene og mosjonere de siste årene. Barn trente like ofte og mye i 2013 som de første årene etter millennieskiftet. Det er de mest fysisk aktive barna som også er de ivrigste kulturbrukerne.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2013

  Statistiske analyser 142

  Finn oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Det var 2,3 millionar besøk på scenekunstinstitusjonane og det frie scenekunstfeltet i 2013, og 10,9 millionar besøk i musea. Den fallande trenden i opplagstala for papiravise...

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2012

  Statistiske analyser 139

  Kor mykje offentlege midlar blir brukt til kultur? Kor mykje betyr kulturnæringane for sysselsetjinga i Noreg og kva veit vi om deltaking i kulturaktivitetar? Kulturstatistikk 2012 beskriv og gir ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikk...

  Publikasjon
 • Norsk kulturbarometer 2012

  Statistiske analyser 135

  Norsk kulturbarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av uli...

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2011

  Statistiske analyser 131

  Publikasjonen Kulturstatistikk 2011 gir tal og opplysningar frå 17 ulike område knytte til kultur. Denne årlege publikasjonen presenterer ei oversikt over hovudtrekk for kulturen, ikkje i tonar og bilete, men i tal og figurar.

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2010

  Statistiske analyser 127

  Publikasjonen Kulturstatistikk 2010 gir tal og opplysningar frå 17 ulike område knytte til kultur. Denne årlege publikasjonen presenterer ei oversikt over hovudtrekk for kulturen, ikkje i tonar og bilete, men i tal, figurar og tabellar. 

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2009

  Statistiske analyser 117

  Publikasjon
 • Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud

  Rapporter 2010/17

  Publikasjon
 • Dette er Kari og Ola

  Publikasjon
 • Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporter 2009/29

  Publikasjon
 • Norsk kulturbarometer 2008

  Statistiske analyser 107

  Publikasjon
 • Kultur og mediebruk i forandring

  Statistiske analyser 095

  Publikasjon