Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2015 (OKI) brukes til å hente inn opplysninger som danner grunnlaget for den årlige strukturstatistikken. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk som belyser den økonomiske aktiviteten i ulike næringer. Opplysningene som hentes inn i OKI, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten), men det samles også inn opplysninger fra de enkelte virksomhetene (underenhetene) i foretaket. Til sammen gir dette en unik mulighet til å beskrive utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Landbruksundersøkelsen 2016

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn oppgaver fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket. Hovedtema for Landbruksundersøkelsen 2016 er arbeidsinnsats. 

Opplysningene det spørres etter er antall arbeidstimer som brukes i jordbruk, i skogbruk, i tilleggsnæringer og utenom jordbruksbedriften. Det skal gis opplysninger for alle som arbeider på jordbruksbedriften, også for innleide selvstendig næringsdrivende.