Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

Bolig og boforhold 2017

I oktober gjennomfører Statistisk sentralbyrå sin årlige undersøkelse om bolig og boforhold. Undersøkelsen brukes til å beskrive utviklingen i husleieprisene. Dette er viktig for konsumprisindeksen, som viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge.

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 37 000 boliger. Utvalget er trukket slik at det skal representere det norske utleiemarkedet.