Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2003

Innhold

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. april 2021 2019 2019
24. april 2020 2018 2018
26. april 2019 2017 2017
11. mai 2018 2016 2016
27. april 2017 2015 2015
27. april 2016 2014 Svakeste resultat siden 2008
28. april 2015 2013 Økt egenkapital – lavere avkastning
6. mai 2014 2012 Større overskudd
24. mai 2013 2011 Bedret drift – lavere kapitalavkastning
24. mai 2012 2010 Bedret lønnsomhet for aksjeselskapene
21. juni 2011 2009 Reduserte inntekter for aksjeselskapene
21. juni 2010 2008 Årsresultatet mer enn halvert
15. mai 2009 2007 Driftsresultat ned - finansresultat opp
16. mai 2008 2006 Økte inntekter for aksjeselskapene
15. mai 2007 2005 Sterk vekst i egenkapitalen

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. april 2021 2019 2019
24. april 2020 2018 2018
26. april 2019 2017 2017
11. mai 2018 2016 2016
27. april 2017 2015 2015
27. april 2016 2014 Svakeste resultat siden 2008
28. april 2015 2013 Økt egenkapital – lavere avkastning
6. mai 2014 2012 Større overskudd
24. mai 2013 2011 Bedret drift – lavere kapitalavkastning
24. mai 2012 2010 Bedret lønnsomhet for aksjeselskapene
21. juni 2011 2009 Reduserte inntekter for aksjeselskapene
21. juni 2010 2008 Årsresultatet mer enn halvert
15. mai 2009 2007 Driftsresultat ned - finansresultat opp
16. mai 2008 2006 Økte inntekter for aksjeselskapene
15. mai 2007 2005 Sterk vekst i egenkapitalen

For tidligere publiseringer se også: Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskap, Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper, Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap, Aksjeselskaper i informasjonssektoren og Olje- og gassvirksomhet, regnskap.