Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2013, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
6. mars 2015 Februar 2015 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2015 Desember 2014 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2014 September 2014 Auke i internasjonale reservar
5. september 2014 August 2014 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2014 Juli 2014 Auke i internasjonale reservar
7. juli 2014 Juni 2014 Auke i internasjonale reservar
6. juni 2014 Mai 2014 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2014 April 2014 Auke i internasjonale reservar
8. april 2014 Mars 2014 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2014 Februar 2014 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2014 Januar 2014 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2014 Desember 2013 Nedgang i internasjonale reservar
6. desember 2013 November 2013 Auke i internasjonale reservar
7. november 2013 Oktober 2013 Nedgang i internasjonale reservar
7. oktober 2013 September 2013 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
6. mars 2015 Februar 2015 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2015 Desember 2014 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2014 September 2014 Auke i internasjonale reservar
5. september 2014 August 2014 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2014 Juli 2014 Auke i internasjonale reservar
7. juli 2014 Juni 2014 Auke i internasjonale reservar
6. juni 2014 Mai 2014 Nedgang i internasjonale reservar
8. mai 2014 April 2014 Auke i internasjonale reservar
8. april 2014 Mars 2014 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2014 Februar 2014 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2014 Januar 2014 Auke i internasjonale reservar
8. januar 2014 Desember 2013 Nedgang i internasjonale reservar
6. desember 2013 November 2013 Auke i internasjonale reservar
7. november 2013 Oktober 2013 Nedgang i internasjonale reservar
7. oktober 2013 September 2013 Auke i internasjonale reservar