141805_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141805
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-09-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 390,3 milliardar kroner ved utgangen av juli 2014. Dette er ein nedgang på 14,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2014August 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta404 312390 292-3,5
Internasjonale reservar331 006331 1060,0
Reserveposisjonen i IMF8 6088 160-5,2
Spesielle trekkrettar i IMF14 29713 899-2,8
Andre internasjonale reservar50 40037 126-26,3
Andre krav i valuta3 7343 650-2,2