140217_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
140217
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 355,2 milliardar kroner ved utgangen av desember. Dette er ein nedgang på 10,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
November 2013Desember 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta365 991355 197-2,9
Internasjonale reservar313 132311 846-0,4
Reserveposisjonen i IMF8 6238 540-1,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 96713 907-0,4
Andre internasjonale reservar30 27020 904-30,9
Andre krav i valuta5 4523 881-28,8