92424_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92424
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 361,0 milliardar kroner ved utgangen av september 2013. Dette er ein auke på 7,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
August 2013September 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta353 302360 9932,2
Internasjonale reservar296 096304 0892,7
Reserveposisjonen i IMF8 6148 6240,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 70913 602-0,8
Andre internasjonale reservar34 88234 678-0,6
Andre krav i valuta4 14813 117216,2