196561_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
196561
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-03-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 506,2 milliardar kroner ved utgangen av februar 2015. Dette er ein auke på 39,0 milliardar kroner frå november 2014.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2015Februar 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta508 470506 166-0,5
Internasjonale reservar408 916413 3581,1
Reserveposisjonen i IMF8 0007 877-1,5
Spesielle trekkrettar i IMF16 15815 910-1,5
Andre internasjonale reservar75 39669 022-8,5
Andre krav i valuta3 3398 407151,8