141821_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141821
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-06-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 379,1 milliardar kroner ved utgangen av mai 2014. Dette er ein nedgang på 3,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2014Mai 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta382 105379 145-0,8
Internasjonale reservar316 860317 1780,1
Reserveposisjonen i IMF8 0888 0990,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 74313 692-0,4
Andre internasjonale reservar43 41440 177-7,5
Andre krav i valuta5 3595 329-0,6