196563_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
196563
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2015-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 486,3 milliardar kroner ved utgangen av desember 2014. Dette er ein auke på 19,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2014Desember 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta467 169486 2694,1
Internasjonale reservar377 779410 8558,8
Reserveposisjonen i IMF8 4989 49211,7
Spesielle trekkrettar i IMF15 19016 0625,7
Andre internasjonale reservar65 70249 859-24,1
Andre krav i valuta4 0434 1723,2