141447_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141447
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-02-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 376,2 milliardar kroner ved utgangen av januar 2014. Dette er ein auke på 10,2 milliardar kroner frå november 2013.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2013Januar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta355 197376 2235,9
Internasjonale reservar311 846316 6221,5
Reserveposisjonen i IMF8 5408 6611,4
Spesielle trekkrettar i IMF13 90714 3213,0
Andre internasjonale reservar20 90436 62075,2
Andre krav i valuta3 8815 23734,9