141451_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141451
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2014-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 370,2 milliardar kroner ved utgangen av februar 2014. Dette er ein nedgang på 5,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2014Februar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta375 144370 150-1,3
Internasjonale reservar315 536316 1450,2
Reserveposisjonen i IMF8 6638 343-3,7
Spesielle trekkrettar i IMF14 32513 797-3,7
Andre internasjonale reservar36 62131 865-13,0
Andre krav i valuta3 9897 82596,2