141827_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141827
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 404,2 milliardar kroner ved utgangen av juli 2014. Dette er ein auke på 5,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2014Juli 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta398 493404 1891,4
Internasjonale reservar329 082330 8990,6
Reserveposisjonen i IMF8 4828 6071,5
Spesielle trekkrettar i IMF14 12214 2941,2
Andre internasjonale reservar46 80750 3907,7
Andre krav i valuta4 8133 154-34,5