92432_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92432
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-12-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 367,7 milliardar kroner ved utgangen av november. Dette er ein auke på 14,9 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Oktober 2013November 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta352 819367 7284,2
Internasjonale reservar303 147314 8653,9
Reserveposisjonen i IMF8 5368 6231,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 58913 9712,8
Andre internasjonale reservar27 54830 2709,9
Andre krav i valuta6 0745 448-10,3