92428_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92428
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 355,9 milliardar kroner ved utgangen av oktober. Dette er ein nedgang på 2,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
September 2013Oktober 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta358 613355 909-0,8
Internasjonale reservar301 706306 2401,5
Reserveposisjonen i IMF8 6258 534-1,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 60413 587-0,1
Andre internasjonale reservar34 67827 548-20,6
Andre krav i valuta18 7254 593-75,5