141766_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141766
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 377,3 milliardar kroner ved utgangen av mars 2014. Dette er ein auke på 8,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2014Mars 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta369 301377 2912,2
Internasjonale reservar315 298318 3141,0
Reserveposisjonen i IMF8 3438 091-3,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 79813 758-0,3
Andre internasjonale reservar31 86237 12816,5
Andre krav i valuta5 0345 0440,2