Mindre grensetransport for norske lastebiler

Publisert:

De norske lastebilene sto for 29,5 prosent av grensetransporten på vei i 2. kvartal 2020. Andelen er like lav som i 3. kvartal 2019 og er den laveste siden statistikken ble startet i 2000.

3,5 millioner tonn gods ble fraktet på vei over Norges grense i 2. kvartal 2020. Det er 1,2 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Transporten med norske lastebiler gikk ned med 7,4 prosent til 1 million tonn, samtidig økte grensetransporten med utenlandske lastebiler med 1,7 prosent til 2,5 millioner tonn i samme periode, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten.

Utenlandske lastebiler Norske lastebiler
2. kvartal 2011 57.9 42.1
2. kvartal 2012 59.1 40.9
2. kvartal 2013 63.4 36.6
2. kvartal 2014 63.7 36.3
2. kvartal 2015 65.5 34.5
2. kvartal 2016 68.2 31.8
2. kvartal 2017 69.2 30.8
2. kvartal 2018 68.6 31.4
2. kvartal 2019 68.5 31.5
2. kvartal 2020 70.5 29.5

Baltiske og polske lastebiler øker fortsatt grensetransporten

Lastebiler fra Polen og Baltikum hadde en prosentvis vekst tilsvarende 11,4 og 9,6 prosent i mengde gods transportert over grensen fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Grensetransporten med lastebiler fra andre nordiske land gikk svakt ned. Svenske lastebiler transporterte 0,8 millioner tonn gods, 1,1 prosent mindre enn i 2019. Transport over grensen med danske og finske lastebiler har gått ned med henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent i samme periode. Tyske lastebiler hadde den største nedgangen i perioden, 14,3 prosent.

Figur 2. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen.

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2. kvartal 2011 1349544 958740 170893 142847 117099 110365 145527 212231
2. kvartal 2012 1383984 969953 195339 147366 160623 108645 187536 233901
2. kvartal 2013 1240754 1004530 195699 145128 215631 121447 219723 243177
2. kvartal 2014 1225201 944488 208772 129774 233837 122429 236568 270253
2. kvartal 2015 1197173 1003373 194705 122043 257446 122285 272979 301610
2. kvartal 2016 1139403 1022477 213651 117007 301726 130792 330265 329291
2. kvartal 2017 1079318 958792 204716 115508 331261 129418 354681 326954
2. kvartal 2018 1160584 923693 188333 149312 345806 122217 456949 353257
2. kvartal 2019 1124351 829819 184338 115009 376101 114647 498502 328474
2. kvartal 2020 1040911 820719 182959 113522 418837 98201 546344 306991

Lastebilens andel av total transport over grensen er liten

I 2. kvartal 2020 ble det transportert 3,9 millioner tonn gods med lastebil over grensen i alt, 2,3 prosent mindre enn i 2. kvartal 2019. Det er en andel på 5,9 prosent av den totale transporterte mengden, der lastebil fraktet 21,3 prosent av importen og 2,4 prosent av eksporten. I alt ble det fraktet 65,9 millioner tonn gods til eller fra Norge i 2. kvartal 2020, 1,3 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør.

Kontakt