Økt grensetransport med baltiske lastebiler

Publisert:

Lastebiler fra de baltiske landene står for rundt 11 prosent av grensetransporten med lastebil. I 3. kvartal økte de andelen sin med 1,1 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor.

Det ble transportert totalt 3,4 millioner tonn gods over grensen i 3. kvartal 2017. Dette er 5,3 prosent mer enn i samme kvartal året før, viser nye tall fra Godstransport med lastebil over grensen.

Totalt fraktet norske lastebiler 1 million tonn i 3. kvartal 2017, fordelt på 0,6 millioner eksport og 0,4 millioner tonn import. Det tilsvarer 30 prosent av godset som passerte grensen, 1,3 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal i 2016.

Godstransporten på bil fordelte seg på 2,1 millioner tonn import og 1,3 millioner tonn eksport.

Figur 1. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
3. kvartal 2008 1363295 811217 154899 156530 97538 98427 97902 167462
3. kvartal 2009 1243171 719159 145115 122327 84996 100529 97268 169697
3. kvartal 2010 1269693 816864 154251 138901 93946 117201 130912 180092
3. kvartal 2011 1221828 864787 162083 125912 99819 125603 164229 210183
3. kvartal 2012 1386672 870458 176260 135218 108470 162575 194735 207947
3. kvartal 2013 1147199 890559 183757 124503 115283 223172 205952 228112
3. kvartal 2014 1115865 916281 196104 126021 112144 234061 240173 255127
3. kvartal 2015 1068711 914151 188375 119126 117129 247371 276093 268329
3. kvartal 2016 1001651 887626 192324 97175 120563 284786 312421 286477
3. kvartal 2017 1013061 920924 202263 112195 122698 314056 364595 302772

Figur 2. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten.

Norske lastebiler Utenlandske lastebiler
3. kvartal 2008 47.8 52.2
3. kvartal 2009 46.3 53.7
3. kvartal 2010 43.8 56.2
3. kvartal 2011 41.1 58.9
3. kvartal 2012 42.8 57.2
3. kvartal 2013 36.8 63.2
3. kvartal 2014 34.9 65.1
3. kvartal 2015 33.4 66.6
3. kvartal 2016 31.5 68.5
3. kvartal 2017 30.2 69.8

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Import Eksport
3. kvartal 2008 568704 794591
3. kvartal 2009 472198 770973
3. kvartal 2010 507521 762172
3. kvartal 2011 488692 733136
3. kvartal 2012 488401 898271
3. kvartal 2013 459943 687256
3. kvartal 2014 423749 692116
3. kvartal 2015 388826 679885
3. kvartal 2016 358893 642758
3. kvartal 2017 369765 643296

Endringer i transportmiddelfordeling

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.

Kontakt