Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler

Publisert:

I 2019 ble det fraktet 13,8 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,3 millioner tonn, en andel på 31,1 prosent av totalen.

Grensetransporten med utenlandske lastebiler gikk svakt ned med 1,2 prosent fra 2018 til 2019, viser nye tall fra Godstransport med lastebil. Samtidig taper norske lastebiler fortsatt markedsandeler. I 2019 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på vei på 68,9 prosent, mens den var 56,1 prosent i 2010.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Utenlandske lastebiler Norske lastebiler
2010 56.1 43.9
2011 58.6 41.4
2012 58.1 41.9
2013 62.5 37.5
2014 64.4 35.6
2015 66.2 33.8
2016 67.8 32.2
2017 68.6 31.4
2018 68.4 31.6
2019 68.9 31.1

Baltiske og polske lastebiler øker markedsandelene

Etter Norge er Sverige fortsatt det største landet på godstransport på vei til og fra Norge med en andel på 23,1 prosent. Men som for norske biler reduseres også de svenske lastebilenes andel gradvis. Nedgangen fra 2018 til 2019 var på 1,7 prosentpoeng, mens den var 5,3 prosentpoeng lavere enn i 2010.

Etter Sverige følger de baltiske landene og Polen med en markedsandel på henholdsvis 14,2 og 11,0 prosent i 2019.

Figur 2. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2010 5211.39 3370.87 607.01 550.79 468.59 368.45 537.16 765.84
2011 5112.74 3616.22 677.63 543.55 490.24 407.15 631.51 856.65
2012 5567.93 3709.99 740.15 561.71 641.45 438.78 747.52 895.12
2013 4800.75 3667.16 751.01 528.44 851.39 458.02 828.71 932.00
2014 4649.59 3727.67 797.04 510.86 943.39 454.20 960.02 1022.02
2015 4445.10 3797.44 775.05 463.51 1013.20 470.45 1094.85 1099.20
2016 4279.74 3698.87 795.57 425.99 1122.88 497.29 1250.86 1212.27
2017 4339.85 3761.76 811.15 447.11 1246.26 500.14 1440.13 1255.67
2018 4407.62 3456.88 736.03 506.93 1335.24 461.29 1750.18 1300.76
2019 4290.52 3177.85 732.16 444.26 1513.22 404.40 1954.55 1269.07

Norske biler dominerer fortsatt ved eksport

De norskregistrerte lastebilene fraktet 49,2 prosent av godset ut av landet i 2019. Markedsandelen er redusert med 13,9 prosentpoeng siden 2010. For importen er bildet litt annerledes. Kun 19,2 prosent av godset som i 2019 kom inn til Norge på vei, ble fraktet med norske lastebiler. I 2010 var denne andelen 30,6 prosent.

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Eksport Import
2010 3058.808 2152.579
2011 3020.46 2092.275
2012 3581.364 1986.563
2013 2848.741 1952.01
2014 2906.644 1742.949
2015 2777.755 1667.343
2016 2689.18 1590.558
2017 2686.403 1653.446
2018 2769.643 1637.981
2019 2697.2 1593.32

Nedgang i 4. kvartal

I 4. kvartal ble det transportert 3,4 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er 1,5 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 31,2 prosent. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal 2018.

Kontakt