Nedgang i grensetransporten med lastebil

Publisert:

I 2. kvartal 2017 gikk de norskregistrerte lastebilenes andel ned med 1,0 prosentpoeng til 30,8 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor.

Norskregistrerte lastebiler taper fortsatt markedsandeler. I 2. kvartal 2017 transporterte de til sammen 1,1 millioner tonn gods over grensen. Dette er 5,3 prosent mindre enn i 2. kvartal 2016, viser nye tall fra Godstransport med lastebil over grensen.

Polske lastebiler og lastebiler fra baltiske land har økt sine andeler i grensetransportmarkedet med tilsvarende 9,8 og 7,4 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

I alt ble det transportert 3,5 millioner tonn over grensen med lastebiler i 2. kvartal 2017. Dette er 2,3 prosent mindre enn samme kvartal 2016.

Figur 1. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2. kvartal 2008 1482251 968208 171737 168630 110310 105922 102390 193657
2. kvartal 2009 1201958 798929 139011 123053 102074 86433 91647 183781
2. kvartal 2010 1374638 909760 148081 142913 118971 96497 129992 196173
2. kvartal 2011 1349490 958670 170846 142839 117076 110335 145512 212110
2. kvartal 2012 1383901 969895 195301 147358 160598 108614 187498 233771
2. kvartal 2013 1240683 1004469 195622 145118 215617 121402 219685 243036
2. kvartal 2014 1225119 944433 208677 129755 233817 122395 236512 270123
2. kvartal 2015 1197119 1003300 194639 122026 257400 122232 272919 301428
2. kvartal 2016 1139350 1022395 213577 116988 301693 130753 330204 329126
2. kvartal 2017 1079225 958714 204654 115485 331214 129386 354598 326770

Figur 2. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

2. kvartal 2008 44.9 55.1
2. kvartal 2009 44.1 55.9
2. kvartal 2010 44.1 55.9
2. kvartal 2011 42.1 57.9
2. kvartal 2012 40.9 59.1
2. kvartal 2013 36.6 63.4
2. kvartal 2014 36.3 63.7
2. kvartal 2015 34.5 65.5
2. kvartal 2016 31.8 68.2
2. kvartal 2017 30.8 69.2

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Import Eksport
2. kvartal 2008 726311 755940
2. kvartal 2009 526522 675436
2. kvartal 2010 596311 778327
2. kvartal 2011 559719 789771
2. kvartal 2012 511169 872732
2. kvartal 2013 512532 728151
2. kvartal 2014 445700 779419
2. kvartal 2015 434730 762389
2. kvartal 2016 443477 695873
2. kvartal 2017 419803 659422

Endringer i transportmiddelfordeling

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.

Kontakt