Norske lastebiler taper markedsandeler tross økt godsmengde

Publisert:

I 1. kvartal 2017 var de norskregistrerte lastebilenes andel av grensetransporten på 32,2 prosent. Dette er 1,2 prosentpoeng mindre enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Selv om norskregistrerte lastebiler fortsatt taper markedsandeler, transporterte de til sammen 1,1 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2017. Dette er 2,3 prosent mer gods enn i 1. kvartal 2016.

Figur 1. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
1. kvartal 2008 1410395 870371 140247 145228 90087 81960 91910 190173
1. kvartal 2009 1212883 726683 136160 112083 87849 72343 86351 162511
1. kvartal 2010 1276795 776056 136218 128032 111280 87899 121723 183919
1. kvartal 2011 1239791 855238 159412 138159 109625 93647 144606 195324
1. kvartal 2012 1418760 940645 188350 144458 141385 110606 166513 216754
1. kvartal 2013 1223009 886902 177228 127079 181223 110225 188473 212252
1. kvartal 2014 1192062 895752 193751 131490 224974 109305 223145 243329
1. kvartal 2015 1084176 959017 198003 113714 246842 109584 258230 255057
1. kvartal 2016 1077262 896643 187566 107287 251235 124382 285746 290582
1. kvartal 2017 1101945 945486 200576 108184 294171 121957 339634 307749

Figur 2. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Norske lastebiler Utenlandske lastebiler
1. kvartal 2008 46.7 53.3
1. kvartal 2009 46.7 53.3
1. kvartal 2010 45.2 54.8
1. kvartal 2011 42.2 57.8
1. kvartal 2012 42.6 57.4
1. kvartal 2013 39.4 60.6
1. kvartal 2014 37.1 62.9
1. kvartal 2015 33.6 66.4
1. kvartal 2016 33.4 66.6
1. kvartal 2017 32.2 67.8

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Eksport Import
1. kvartal 2008 770493 639902
1. kvartal 2009 701330 511553
1. kvartal 2010 759462 517333
1. kvartal 2011 709428 530363
1. kvartal 2012 909351 509409
1. kvartal 2013 752138 470871
1. kvartal 2014 737451 454611
1. kvartal 2015 664622 419554
1. kvartal 2016 687284 389978
1. kvartal 2017 672080 429865

Endringer i transportmiddelfordeling

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.

Kontakt