31 prosent av godset med norske lastebiler

Publisert:

I 2018 ble det fraktet 13,1 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,0 millioner tonn, en andel på 30,8 prosent av totalen.

Grensetransporten med utenlandske lastebiler gikk svakt ned fra 2017 til 2018. Samtidig taper norske lastebiler fortsatt markedsandeler, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil . I 2018 hadde de utenlandske bilene en andel av grensetransporten på vei på 69,2 prosent, mens den ti år tidligere var på 54,2 prosent.

1 Rettet 15. februar 2019, kl. 09:25.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Norske lastebiler Utenlandske lastebiler
2009 45.3 54.7
2010 43.9 56.1
2011 41.4 58.6
2012 41.9 58.1
2013 37.5 62.5
2014 35.6 64.4
2015 33.8 66.2
2016 32.2 67.8
2017 31.4 68.6
2018 30.8 69.2

Baltiske og polske biler øker fortsatt

Etter Norge er Sverige det største landet på godstransport på vei til og fra Norge med en andel på 24,6 prosent. Men som for norske biler reduseres også de svenske lastebilenes andel gradvis. Nedgangen fra 2017 til 2018 var på 2,7 prosentpoeng, mens den var 3,8 prosentpoeng lavere enn i 2008.

Etter Sverige følger de baltiske landene og Polen med en markedsandel på henholdsvis 12,3 og 10,0 prosent i 2018. 

Figur 2. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen

Norge Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Baltikum Andre
2009 4895720 3049772 560195 483561 398979 327122 392033 706276
2010 5211387 3370869 607013 550785 468586 368445 537156 767285
2011 5112735 3616216 677625 543545 490236 407148 631512 859875
2012 5567927 3709985 740148 561714 641451 438782 747523 898201
2013 4800751 3667164 751007 528438 851389 458017 828714 933416
2014 4649593 3727665 797036 510860 943392 454202 960018 1022504
2015 4445098 3797437 775050 463512 1013201 470446 1094851 1099810
2016 4279738 3698865 795573 425988 1122879 497290 1250862 1212768
2017 4339849 3761759 811146 447109 1246262 500135 1440131 1256211
2018 4030431 3215928 718227 487395 1311852 449967 1601588 1254220

Norske biler dominerer ved eksport

De norskregistrerte lastebilene fraktet 48,9 prosent av godset ut av landet i 2018. Markedsandelen er redusert med 16,2 prosentpoeng siden 2008. For importen er bildet litt annerledes.

Kun 19,0 prosent av godset som i 2018 kom inn til Norge på vei, ble fraktet med norske lastebiler. I 2008 var denne andelen 33,7 prosent. 

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler

Import Eksport
2009 2020622 2875098
2010 2152579 3058808
2011 2092275 3020460
2012 1986563 3581364
2013 1952010 2848741
2014 1742949 2906644
2015 1667343 2777755
2016 1590558 2689180
2017 1653446 2686403
2018 1504176 2526255

Nedgang i 4. kvartal

I 4. kvartal ble det transportert 3,3 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er 7,5 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,0 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 30,6 prosent. Det er 1,9 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal 2017.

 

Endringer i transportmiddelfordeling

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.

Kontakt